हामीलाई अब कल गर्नुहोस्!

1HP-340HP Y2 तीन चरण कास्ट आयरन हाउसिंग इलेक्ट्रिक मोटर

छोटो वर्णन:

ब्रान्ड नाम: TOPS, LANDTOP

उत्पत्तिको स्थान: चीन

आउटपुट पावर: 0.5HP-430HP

चरण: तीन चरण

दक्षता: आई १, आई २, आई 3

इन्सुलेशन वर्ग: कक्षा बी, कक्षा एफ

आउटपुट: १००% आउटपुट पावर

शीतलन विधि: IC0141

मोडेल संख्या: Y2

र Color: कुनै र Color

ProtectFeature: TotallyEnclised

घुमाउने: १००% कपरवायर

कर्तव्य: निरन्तर

संरक्षण वर्ग: IP44, IP54, IP55

आउटपुट: १००% आउटपुट पावर

आवास: कास्ट फलाम आवास


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

Y2 श्रृंखला तीन चरण एसिन्क्रोनस मोटर विशिष्ट यूरोपियन बजारको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसको टर्मिनल बक्स मोटरको माथिको ठाउँमा अलग छ। मोटरको एक धेरै कम्प्याक्ट संरचना र आकर्षक उपस्थिति छ, आकार र माउन्टिंग आयामहरू सबै LEC मानकसँग अनुरूप छन्। मोटरको केहि राम्रो सुविधा छ, जस्तै उच्च दक्षता, ऊर्जा बचत। उच्च सुरु टोक़ र सजिलो मर्मत आदि।
Y2 श्रृंखला तीन चरण चरण प्रेरण मोटर्स, नयाँ प्रविधिको साथ विकसित, Y श्रृंखला को नवीकरण र अपग्रेडिंग हो।
Y2 श्रृंखला मोटर्स व्यापक रूप मा विभिन्न मेशीनरी, जस्तै, मेशिन उपकरण, ब्लोअर, पम्प, कम्प्रेसर, ट्रान्सपोर्टर, कृषि र खाद्य प्रसंस्करण को ड्राइविंग उपकरण को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

मोडेल रेटेड पावर तोकिएको भोल्टेज रेटेड वर्तमान गति प्रभावकारिता पावर फैक्टर लक गरिएको रोटर वर्तमान लक गरिएको रोटर टोक़ Tmax / Tn
(KW) (HP) (V) (A) (r / मिनेट) (η%) रेटेड वर्तमान रेटेड टोकरी
Y2-7112 ०. .7 ०.० 220/380 ०.9 २4040० 70 ०.8१ .1.१ २.२ २.२
Y2-7122 ०.55 ०.7575 220/380 १.3333 २4040० । 73 ०.82२ .1.१ २.२ २.२
Y2-80M1-2 ०.7575 220/380 १.8 २3030० । 73 ०.8484 २.२ २.3
Y2-80M2-2 १.१ १. 220/380 २. २3030० 76 ०.8686 २.२ २.3
Y2-90S-2 १. 220/380 4.4 २4040० 79 ०.8787 २.२ २.3
Y2-90L-2 २.२ 3 220/380 7.7 २4040० ०.8888 २.२ २.3
Y2-100L-2 3 220/380 .4.। २7070० ०.8888 २.२ २.3
Y2-112M-2 .5. 8080०/660० .2.२ २90। ० 85 ०.89 २.२ २.3
Y2-132S1-2 .5. .5. 8080०/660० १०.7 २ 00 ०० 86 ०.89 .5. २.२ २.3
Y2-132S2-2 .5. १० 8080०/660० १.2.२ २ 00 ०० । 87 ०.9 .5. २.२ २.3
Y2-160M1-2 ११ 8080०/660० २०..9 २ 30 .० 88 ०.9 .5. २.२ २.२
Y2-160M2-2 २० 8080०/660० २.9.। २ 30 .० 89 ०.9 .5. २.२ २.3
Y2-160L-2 १.5. 25 8080०/660० .9 33. २ 30 .० 90 ०.9 .5. २.२ २.3
Y2-180M-2 २२ 8080०/660० .5०. २ 40 .० 90 ०.9 .5. २.3
Y2-200L1-2 8080०/660० .8 54. २ 50 .० .2 १.२ ०.9 .5. २.3
Y2-200L2-2 37 8080०/660० .6 66. २ 50 .० ०.9 .5. २.3
Y2-225M-2 45 8080०/660० २ 70 .० .3 २..3 ०.91 .5. २.3
Y2-250M-2 । 55 75 8080०/660० .6 99. २ 70 .० .5 २..5 ०.91 .5. २.3
Y2-280S-2 75 १०० 8080०/660० १33.। २ 70 .० ।। ०.91 .5. २.3
Y2-280M-2 90 १२ 8080०/660० १88.२ २ 70 .० .8 .8। ०.9 २ .5. २.3
Y2-315S-2 ११० १ 150० 8080०/660० १ 195 .1 .१ २ 80 .० ०.9 २ .1.१ १.8 २.3
Y2-315M-2 १2२ १० 8080०/660० २1१.। २ 80 .० .5 .5। ०.9 २ .1.१ १.8 २.3
Y2-315L1-2 १० 220 8080०/660० २9 .6। २ 80 .० .6 .6। ०.9 २ .1.१ १.8 २.3
Y2-315L2-2 २०० २0० 8080०/660० 7 347. २ 80 .० .8 .8। ०.9 २ .1.१ १.8 २.3
Y2-355M-2 २० 4040० 8080०/660० 3 433 २ 80 .० .3 .3। ०.9 २ .1.१ १.6 २.3
Y2-355L-2 5१5 3030० 8080०/660० 4 544 २ 80 .० .6 .6। ०.9 २ .1.१ १.6 २.3
Y2-7114 ०.२5 २.3333 220/380 ०.7676 १3030० 65 ०.7474 .2.२ २.१ २.२
Y2-7124 ०. .7 ०.० 220/380 १.०7 १3030० 67 ०.7575 .2.२ २.१ २.२
Y2-80M1-4 ०.55 ०.7575 220/380 1.54 १90। ० ०.7575 .2.२ २.4 २.3
Y2-80M2-4 ०.7575 220/380 १.99 १90। ० । 73 ०.7676 6 २.3 २.3
Y2-90S-4 १.१ १. 220/380 २.8 १90। ० 75 ०.7777 6 २.3 २.3
Y2-90L-4 १. 220/380 65.6565 १00०० 78 ०.79 6 २.3 २.3
Y2-100L1-4 २.२ 3 220/380 .0.०5 १00०० ०.8१ २.3 २.3
Y2-100L2-4 3 220/380 .6. .4 १3030० ०.72२ २.3 २.3
Y2-112M-4 .5. 8080०/660० .6. .२ १3030० 84 ०.82२ २.3 २.3
Y2-132S-4 .5. .5. 8080०/660० ११..5 १4040० 85 ०.8383 २.3 २.3
Y2-132M-4 .5. १० 8080०/660० १.3.। १4040० । 87 ०.8484 २.3 २.3
Y2-160M-4 ११ 8080०/660० २२.२ १4040० 88 ०.8484 २.२ २.3
Y2-160L-4 २० 8080०/660० २ .8। १6060० 89 ०.8585 .5. २.२ २.3
Y2-180M-4 १.5. 25 8080०/660० .1 36.१ १6060० .5 ०. ०.8686 .5. २.3
Y2-180L-4 २२ 8080०/660० .6२.। १7070० ०.8686 .5. २.3
Y2-200L-4 8080०/660० .2.२ १7070० ०.8686 .2.२ २.२ २.3
Y2-225S-4 37 8080०/660० .6 .6। १7070० .5 २..5 ०.8787 .2.२ २.२ २.3
Y2-225M-4 45 8080०/660० 84 १8080० .8 २..8 ०.8787 .2.२ २.२ २.3
Y2-250M-4 । 55 75 8080०/660० १०२. १8080० ।। ०.8787 .2.२ २.२ २.3
Y2-280S-4 75 १०० 8080०/660० १88 १8080० .8 .8। ०.8787 .2.२ २.२ २.3
Y2-280M-4 90 १२ 8080०/660० १55.। १8080० .2 .2 .२ ०.8787 .2.२ २.२ २.3
Y2-315S-4 ११० १ 150० 8080०/660० २००.२ १8080० .5 .5। ०.8888 9.9 २.१ २.२
Y2-315M-4 १2२ १० 8080०/660० २9 .1 .१ १90। ० .8 .8। ०.8888 9.9 २.१ २.२
Y2-315L1-4 १० 220 8080०/660० २88 १90। ० .9 .9। ०.89 9.9 २.१ २.२
Y2-315L2-4 २०० २0० 8080०/660० 8 358. १90। ० 95 ०.89 9.9 २.१ २.२
Y2-355M-4 २० 4040० 8080०/660० 3 443 १90। ० .3 .3। ०.9 9.9 २.१ २.२
Y2-355L-4 5१5 3030० 8080०/660० 6 556 १90। ० .6 .6। ०.9 9.9 २.१ २.२
Y2-90S-6 ०.7575 220/380 २.२ 10 १० 69 ०.72२ .5. २.१
Y2-90L-6 १.१ १. 220/380 1.१ 10 १० ०.7373 .5. २.१
Y2-100L-6 १. 220/380 89.89 40 .० 76 ०.7575 .5. २.१
Y2-112M-6 २.२ 3 220/380 .4. .6 40 .० 79 ०.7676 .5. २.१
Y2-132S-6 3 220/380 .1.१ 60 .० ०.7676 .5. २.१ २.१
Y2-132M1-6 .5. 8080०/660० .3 ..3 60 .० ०.7676 .5. २.१ २.१
Y2-132M2-6 .5. .5. 8080०/660० १२..3 60 .० 84 ०.7777 .5. २.१ २.१
Y2-160M-6 .5. १० 8080०/660० १.7. 70 .० 86 ०.7777 .5. २.१
Y2-160L-6 ११ 8080०/660० २.6.। 70 .० .5 87. ०.7878 .5. २.१
Y2-180L-6 १1१ २० 8080०/660० .7०. 70 .० 89 ०.8१ २.१
Y2-200L1-6 १.5. 25 8080०/660० .7 37. 70 .० 90 ०.8१ २.१ २.१
Y2-200L2-6 २२ 8080०/660० .1 44.१ 70 .० 90 ०.8383 २.१ २.१
Y2-225M-6 8080०/660० 58.4 80 .० .5 १. ०.8484 २.१
Y2-250M-6 37 8080०/660० .4०. 80 .० ०.8686 २.१ २.१
Y2-280S-6 45 8080०/660० .4 85. 80 .० .5 २..5 ०.8686 २.१
Y2-280M-6 । 55 75 8080०/660० १०3.। 80 .० .8 २..8 ०.8686 २.१
Y2-315S-6 75 १०० 8080०/660० १.2०.२ 90। ० .5 .5। ०.8686
Y2-315M-6 90 १२ 8080०/660० १77 90। ० .8 .8। ०.8686
Y2-315L1-6 ११० १ 150० 8080०/660० २०२. 90। ० ०.8686
Y2-315L2-6 १2२ १० 8080०/660० 242.3 90। ० .2 .2 .२ ०.8787 १.9
Y2-355M1-2 १० 220 8080०/660० २ 2 २ 90। ० .5 .5। ०.8787 १.9
Y2-355M2-6 २०० २0० 8080०/660० 5 365 90। ० .7 .7। ०.8888 १.9
Y2-355L-6 २० 4040० 8080०/660० 5 455 90। ० .9 .9। ०.8888 7.7 १.9
Y2-132S-8 २.२ 3 220/380 6 २० 78 ०.71१ 6 १.8
Y2-132M-8 3 220/380 9.9 २० 79 ०.7373 6 १.8
Y2-160M1-8 .5. 8080०/660० १०..3 २० ०.7373 6 १.
Y2-160M2-8 .5. .5. 8080०/660० १.6.। २० 83 ०.7474 6
Y2-160L-8 .5. १० 8080०/660० १.8. २० .5 85. ०.7575 6
Y2-180L-8 ११ 8080०/660० २.1.१ 3030० .5 87. ०.7676 .6.।
Y2-200L-8 २० 8080०/660० .1 34.१ 3030० 88 ०.7676 .6.।
Y2-225S-8 १.5. 25 8080०/660० .6०. 3030० 90 ०.7676 .6.। १.9
Y2-225M-8 २२ 8080०/660० .4 47.। 4040० .5 ०. ०.7878 .6.। १.9
Y2-250M-8 8080०/660० । 64 4040० ०.79 .6.। १.9
Y2-280S-8 37 8080०/660० 78 4040० .5 १. ०.79 .6.। १.9
Y2-280M-8 45 8080०/660० 4040० ०.8१ .6.। १.8
Y2-315S-8 । 55 75 8080०/660० १११ 4040० .8 २..8 ०.8१ .6.। १.8
Y2-315M-8 75 १०० 8080०/660० १1१ 4040० ।। ०.82२ .6.। १.8
Y2-315L1-8 90 १२ 8080०/660० १88 4040० .8 .8। ०.82२ .4.। १.8
Y2-315L2-8 ११० १ 150० 8080०/660० २१7 4040० ०.82२ .4.। १.8
Y2-355M1-8 १2२ १० 8080०/660० २1१ 4040० .7 .7। ०.82२ .4.। १.8
Y2-355M2-8 १० 220 8080०/660० 5१5 4040० .2 .2 .२ ०.82२ .4.। १.8
Y2-355L-8 २०० २0० 8080०/660० 8 388 4040० .5 .5। ०.8383 .4.। १.8
Y2-315S-10 45 8080०/660० १०० 90। ० .5 १. ०.7575 .2.२ १.
Y2-315M-10 । 55 75 8080०/660० १२१ 90। ० ०.7575 .2.२ १.
Y2-315L1-10 75 १०० 8080०/660० १2२ 90। ० .5 २..5 ०.7676 .2.२ १.
Y2-315L2-10 90 १२० 8080०/660० १ 1 १ 90। ० ।। ०.7777 .2.२ १.
Y2-355M1-10 ११० १ 150० 8080०/660० २0० 90। ० .2 .2 .२ ०.7878 6 १.3
Y2-355M2-10 १2२ १० 8080०/660० २55 90। ० .5 .5। ०.7878 6 १.3
Y2-355L-10 १० 220 8080०/660० 4 334 90। ० .5 .5। ०.7878 6 १.3

B3 फ्रेम फ्ल्याज बिना खुट्टा अन्त शिल्डको साथ
फ्रेम पोल मोन्टिंग जिमेन्सन र rlirunce समग्र आयाम
होईन A B C D E एफ G H K AB AC AD HD L
M 63 मे २-、 १०० ११ .5.। 63 १55 १० 70 १० २0०
M१ मे २-、、、 ११२ 90 45 ११ १ 150० १55 १ 195 २55
M०M २-、、、、、 १२ १०० 19 6 १.5. १० १55 १55 १55 220 २ 5
90S १० १०० 56 24 २० 90 १० १ 195 १55 २० 20२०
90L १२ 5 345
१००L १० १० 63 24 १०० १२ २०5 २१5 १० २0० 5 385
११२M १ 190 ० १० 70 ११२ २0० २0० १ 190 ० 300 400
१2२ एस २१6 १० 89 38 १० । 33 १2२ २0० २55 २१० 5 345 0 47०
१2२M १88 10१०
160M २44 २१० १० ११० १२ 37 १० 20२० 3030० २55 20२० 15१।
160L २44 7070०
180M २9। २1१ १२१ 48 .5२. १० 5 355 8080० २0० 5 455 700
१L० एल २9। 4040०
२००L 8१8 5०5 १33 । 55 49 २०० 19 395 20२० 5०5 5०5 7070०
२२5 एस 、-、 6 356 २66 १9। १० 53 २२5 5 435 0 47० 5 335 6060० 815
२२5M 1११ । 55 ११० 49 20२०
、-、-、 १० 53 4545।
250M 6०6 9 34 १88 २० 24 90। ० 10१० 0 37० 15१। 10 १०
、-、-、 65 58
२0० एस 7 457 8 368 १ 190 ० २0० 5050० 8080० 10१० 8080० 5 5
、-、-、 75 २० .5 67.
२0०M 9१ 65 58 १०3535
、-、-、 75 २० .5 67.
5१5 एस 8०8 6०6 २१6 65 58 5१5 3535 4545। 3030० 4545। ११60०
、-、、、、१० १ .० २२ १२70०
5१5M 7 457 65 १० 58 ११ 90 ०
、-、、、、१० १ .० २२ १00००
5१5L 8०8 65 १० 58 ११ 90 ०
、-、、、、१० १ .० २२ 57 १00००
5 355M 10१० 6060० २44 75 १० २० .5 67. 5 355 3030० 10१० 55 १०१० १00००
、-、、、、१० 95 १ .० 25 86 १3030०
5 355L 3030० 75 १० २० .5 67. १00००
、-、、、、१० 95 १ .० 25 86 १3030०

NJTX6W$BFWBC@RHX9TM_EVW

फ्रेम आकार आरोहण आयाम (मिमी) समग्र आयाम
A B C D E एफ G H K M पी T S T AB AC AD HD HF L
63 १०० ११ .5.। 63 ११ १० १० 3 १55 १० 70 १० १० २२5
११२ 90 45 ११ १० १० १० .. १ 150० १55 १ 195 १55 २०
१२ १०० 19 6 १.5. १० १55 २०० १२ .. 6565। १55 १55 २१4 १। 185 २ 5
90s १० १०० 56 24 २० 90 १० १55 २०० १२ .. १० १ 195 १55 २० १ 195 5१5
90L १० १२ 56 24 २० 90 १० १55 २०० १२ .. १० १ 195 १55 २० १ 195 4040०
१००L १० १० 63 24 १०० १२ २१5 २० २०5 २१5 १० २0० २55 5 385
११२M १ 190 ० १० 70 24 ११२ १२ २१5 २० २0० २0० १ 190 ० 300 २55 400
१2२ एस २१6 १० 89 38 १० । 33 १2२ १२ २55 300 २0० २55 २१० 5 345 5१5 0 47०
१2२M २१6 १88 89 38 १० । 33 १2२ १२ २55 300 २0० २55 २१० 5 345 5१5 10१०
160M २44 २१० १० ११० १२ 37 १० 300 । 350० 19 19 20२० 3030० २55 20२० 5 385 15१।
160L २44 २44 १० ११० १२ 37 १० 300 । 350० 19 19 20२० 3030० २55 20२० 5 385 7070०
180M २9। २1१ १२१ 48 ११० .5२. १० 300 । 350० 19 19 5 355 8080० २0० 5 455 3030० 700
१L० एल २9। २9। १२१ 48 ११० .5२. १० 300 । 350० 19 19 5 355 8080० २0० 5 455 3030० 4040०
२००L 8१8 5०5 १33 । 55 ११० 49 २०० 19 । 350० 400 19 19 5 375 20२० 5०5 5 545 8080० 7070०
२२5 एस 6 356 २66 १9। ११० 78 53 २२5 19 5050० 5050० 19 19 5 435 0 47० 5 335 5 555 5 535 815
२२5M-२ 6 356 1११ १9। । 55 ११० 49 २२5 19 5050० 5050० 19 19 5 435 0 47० 5 335 5 555 5 535 20२०
२२5M-6.6. 6 356 1११ १9। १० 53 २२5 19 5050० 5050० 19 19 5 435 0 47० 5 335 5 555 5 535 4545।
250M-2 6०6 9 34 १88 १० 53 २० 24 ०० 5050० 19 19 90। ० 10१० 0 37० 15१। 10 १०
250M4.6.8 6०6 9 34 १88 65 १० 58 २० 24 ०० 5050० 19 19 90। ० 10१० 0 37० 15१। 10 १०
२0० एस -२ 7 457 8 368 १ 190 ० 65 १० 58 २0० 24 ०० 5050० 19 19 5050० 8080० 10१० 8080० 5 5
२0० एस-6.6. 7 457 8 368 १ 190 ० 75 १० २० .5 67. २0० 24 ०० 5050० 19 19 5050० 8080० 10१० 8080० 5 5
२0०M-२ 7 457 9१ १ 190 ० 65 १० 58 २0० 24 ०० 5050० 19 19 5050० 8080० 10१० 8080० १०3535
२0०M-6.6. 7 457 9१ १ 190 ० 75 १० २० २0० 24 ०० 5050० 19 19 5050० 8080० 10१० 8080० १०3535
5१5 एस -२ 8०8 6०6 २१6 65 १० 58 5१5 600 6060० 24 19 3535 4545। 3030० 4545। ११60०
5१5S-6.6..8.१० 8०8 6०6 २१6 १ .० २२ 5१5 600 6060० 24 6 3535 4545। 3030० 4545। १२70०
5१5M-२ 8०8 7 457 २१6 65 १० 58 5१5 600 6060० 24 6 3535 4545। 3030० 4545। ११ 90 ०
5१5M-6.6..8.१० 8०8 7 457 २१6 १ .० २२ 5१5 600 6060० 24 6 3535 4545। 3030० 4545। १00००
5१5L-२ 8०8 8०8 २१6 65 १० .5 67. 5१5 600 6060० 24 6 3535 4545। 3030० 4545। ११ 90 ०
5१5L-6.6...१० 8०8 8०8 २१6 १ .० २२ 86 5१5 600 6060० 24 6 3535 4545। 3030० 4545। १00००
5 355M-२ 10१० 6060० २44 75 १० २० .5 67. 5 355 4040० 800 24 6 3030० 10१० 55 १०१० १00००
5 355M-6.6..8.१० 10१० 6060० २44 95 १ .० 25 86 5 355 4040० 800 24 6 3030० 10१० 55 १०१० १3030०
355L-2 10१० 3030० २44 75 १० २० .5 67. 5 355 4040० 800 24 6 3030० 10१० 55 7010 १00००
5 355L-6..8...१० 10१० 3030० २44 95 १ .० 25 86 5 355 4040० 800 24 6 3030० 10१० 55 १०१० १3030०

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

    तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्