हामीलाई अब कल गर्नुहोस्!

80KW-200KW LTP274 श्रृंखला ब्रशलेस एसी अल्टरनेटर

छोटो वर्णन:

उत्पत्तिको स्थान: चीन

पावर: K०KW-२००KW

पोलहरू:: खण्ड १00००RPM

ब्रशलेस परिवर्तनकर्ता: हो

इन्सुलेशन वर्ग: एच

प्रमाणपत्रहरू: आईएसओ, सीई, SASO, ETC

फ्रिक्वेन्सी: H० हर्ट्ज / H० हर्ट्ज

रंग: अनुरोधको रूपमा

सामग्री: १००% कपर वायर

उपयोग: मेसिनरी

कर्तव्य: निरन्तर


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

मानक सुविधाहरू:
L प्राविधिक प्रदर्शन र LTP श्रृंखला जेनेरेटरहरूको आरोहण आयामहरू हुन्
अन्तर्राष्ट्रिय आईईसी 34००3434, नेमा एमजी १--3२, आईएसओ 288528२, CSA C22.2-100, VDE0530 र
राष्ट्रिय GB755 मापदण्डहरू अनुरूप, Prodcts को गुणवत्ता वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानक मा पुग्न सक्छ।
Drive ड्राइभ प्रणालीको साथ उत्कृष्ट अनुकूलता: मानक आरोहण आयामहरू कुनै पनि सँग जोड्न सकिन्छ
विश्वव्यापी डिजल ईन्जिनहरु, धेरै SAE flanges र SAE ड्राइभ डिस्क सजीलै विनिमय गर्न सकिन्छ।
Installation स्थापना र मर्मतका लागि सजिलो पहुँच, सहित: ईन्जिनहरूमा जोडी, सिसाका लागि जडान
तार, एभीआर का लागि समायोजन, रेक्टिफायरको लागि जडान गर्दै, वर्तमान ट्रान्सफार्मरको साथ एकीकृत। सन्तुलितका लागि
दुई मोहर लगाइएको र गुणस्तरको बल असरको साथ रोटर, LTP जेनरेटरमा थोरै कम्पनको विशेषताहरू र
कम आवाज
Enc मानक संलग्न सुरक्षा IP23 हो।
◆ र मानक स्थायी चुम्बक जेनरेटर उत्तेजना प्रणाली (पीएमजी) को साथ

H० हर्ट्ज - १00०० आरपीएम क्लास "एच"
मूल्याAT्कन गर्दै 1११ / ०.। पावर फैक्टर
कर्तव्य / अस्थायी उदय / परिवेश टी ° Cont./125K/40°C स्ट्यान्डबाई / १ 150० के / 40० डिग्री सेल्सियस
चरण P चरण P चरण
भोल्टेज Y 8080० 400 5१5 4040० 8080० 400 5१5 4040०
220 २0० २0० 220 २0० २0०
YY 220 220
LTP274S1 KVA १०० १०० १०० 95 ११० ११० ११० १०6
किलोवाट 76 88 88 88 84
LTP274S2 KVA १२० १२० १२० ११3.75। १2२ १2२ १2२ १२.1.१
किलोवाट 96 96 96 १०.6..6 १०.6..6 १०.6..6 १००.१
LTP274S3 KVA १० १० १० १० १2२.। १2२.। १2२.। १2२.।
किलोवाट ११२ ११२ ११२ १०4 १२२ १२२ १२२ ११4
LTP274S4 KVA १० १० १० १ 150० १55 १55 १55 १55
किलोवाट १२8 १२8 १२8 १२० १० १० १० १2२
LTP274S5 KVA १2२ १2२ १2२ १.6०..6 २०० २०० २०० १77
किलोवाट १55.। १55.। १55.। १66.। १० १० १० १ 150०
LTP274S6 KVA २०० २०० २०० १ 190 ० 220 220 220 २१०
किलोवाट १० १० १० १2२ १66 १66 १66 १88
LTP274S7 KVA २0० २0० २0० २० .6। २33 २33 २33 २0०.
किलोवाट १44 १44 १44 १77.। २०२. २०२. २०२. १44.।
LTP274S8 KVA २० २० २० २0० २55 २55 २55 २66.२
किलोवाट २०० २०० २०० १44 220 220 220 २०5

H० हर्ट्ज - १00०० आरपीएम क्लास "एच"
मूल्याAT्कन गर्दै 1११ / ०.। पावर फैक्टर घुम्दै ० 05
कर्तव्य / अस्थायी उदय / परिवेश टी ° Cont./125K/40°C स्ट्यान्डबाई / १ 150० के / 40० डिग्री सेल्सियस Cont./125K/40°C
चरण P चरण P चरण १ चरण
भोल्टेज Y 6१6 4040० 6060० 8080० 6१6 4040० 6060० 8080०
२0० २0०
YY २०8 220 २0० २0० २०8 220 २0० २0०
LTP274S1 KVA ११7.। ११7.। ११7.। ११7.। १२ .2 .२ १२ .2 .२ १२ .2 .२ १२ .2 .२
किलोवाट १०3.। १०3.। १०3.। १०3.।
LTP274S2 KVA १77.। १77.। १77.। १77.। १1१.२ १1१.२ १1१.२ १1१.२
किलोवाट ११० ११० ११० ११० १२१ १२१ १२१ १२१
LTP274S3 KVA १77.। १77.। १77.। १77.। १44.२ १44.२ १44.२ १44.२
किलोवाट १44 १44 १44 १44 १77.। १77.। १77.। १77.।
LTP274S4 KVA १ 190 ० १ 190 ० १ 190 ० १ 190 ० २० २० २० २०
किलोवाट १2२ १2२ १2२ १2२ १77.२ १77.२ १77.२ १77.२
LTP274S5 KVA २१8.। २१8.। २१8.। २१8.। २0०. २0०. २0०. २0०.
किलोवाट १44.। १44.। १44.। १44.। १ 192 २.२ १ 192 २.२ १ 192 २.२ १ 192 २.२
LTP274S6 KVA २55 २55 २55 २55 २9 .5। २9 .5। २9 .5। २9 .5।
किलोवाट 196 196 196 196 २१5.। २१5.। २१5.। २१5.।
LTP274S7 KVA २1१ २1१ २1१ २1१ 9० .1 .१ 9० .1 .१ 9० .1 .१ 9० .1 .१
किलोवाट २२4. २२4. २२4. २२4. २77.२ २77.२ २77.२ २77.२
LTP274S8 KVA २ 9 २ 9 २ 9 २ 9 8२8. 8२8. 8२8. 8२8.
किलोवाट २9 .2 .२ २9 .2 .२ २9 .2 .२ २9 .2 .२ २33.१ २33.१ २33.१ २33.१

फ्रिक्वेन्सी / RPM H० हर्ट्ज -१00०० आरपीएम 60Hz-1800rpm
कर्तव्य / परिवेश टी ° निरन्तर / °० डिग्री सेल्सियस निरन्तर / °० डिग्री सेल्सियस
Ins.Class / T ° उदय H / 125 ° K H / 125 ° K
लोड / चरण / PF पूर्ण लोड / P चरण / ०.8 पूर्ण लोड / P चरण / ०.8
भोल्टेज Y 8080० 400 5१5 4040० 8080० 6१6 4040० 8080०
220 २0० २0० 220 २0० २००
YY 220 २०8 २0०
LTP274S1 η (%) .8 .8। 90.4 .7 ०. .4 १.। 89.6 90 90.4
LTP274S2 η (%) .5 ०. .1 १.१ .4 १.। .8 १.। .2 ०.२ .8 ०. .4 १.।
LTP274S3 η (%) .3 १.। .7 १. .5 २..5 90.4 .2 १.२ .6 १.।
LTP274S4 η (%) .4 २..4 .6 २..6 ।। .8 १.। .2 २.२ .6 २..6 .8 २..8
LTP274S5 η (%) .3 २..3 .5 २..5 .7 २..7 ।। .3 २..3 .5 २..5 .9 २..9
LTP274S6 η (%) ।। .3 .3। .6 .6।। .8 .8। .7 २..7 .9 २..9 .2 .2 .२ .6 .6।।
LTP274S7 η (%) .2 .2 .२ .5 .5। .9 .9।। .1 .1 .१ .9 २..9 .2 .2 .२ .4 .4। .8 .8।
LTP227S8 η (%) .3 .3। .8 .8। .2 .2 .२ ।। .3 .3। .5 .5।

प्रतिक्रिया-समय कन्सेन्ट (हरू) H क्लास
50Hz @ 400V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 274S8
Kcc सर्ट सर्कीट अनुपात ०..45२ ०..485 ०..474 ०..4। ०.२२२ ०.२24 ०.7171१ ०.० 2 २
Xd DIR। अक्ष सिंच्रोनोस २.२१ ०.०60० २.११० २.०२० १.9१। १.9 १०० १.750० २.5050०
X'd DIR। अक्ष ट्रान्जिएन्ट ०.88 ०.8080० ०.90 ० ०.7070० ०.6565 ०.6060० ०.० 3। ०.१ १
X "d DIR। अक्ष सब्सर्जेन्ट ०.33 ०.१० ०.3030० ०.०२० ०.११ ०.१० ०.6464 ०.०78
Xq क्वाड। अक्ष प्रतिक्रिया १.4343 १.3२० १.380० 1.250 १.१50० १.१50० ०.8०० १.१40०
X "q क्वाड। अक्ष SUBTRANSIEN ०.66 ०.6060० ०.6060० ०.5050० ०.5555 ०.5050० ०.4747 ०.3737।
X2 नकारात्मक अनुक्रम ०. .4 ०.3030० ०.4040० ०.3030० ०.०२० ०.०२० ०.१०5 ०.१०8
X0 शून्य अनुक्रम ०.० ०.० .० ०.०। ० ०.० .० ०.7575 ०.० .० ०.०40० ०.०२०
T'd ट्रान्जिएन्ट समय कन्स्टेट। ०.०२ .s ०.31११ सेकेन्ड 0.032s ०.०35s ०.०। ०s ०.4242२ सेकेन्ड ०.०45 ०.०। एस
T ”d SUB-TRANS TIME CONST। ०.००१ सेकेन्ड ०.०१ सेकेन्ड ०.०१ सेकेन्ड ०.०११ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.०१15 सेकेन्ड ००२ सेकेन्ड
T'do OC FIELD TONTON CONST। ०.8 सेकेन्ड ०.8585s ०.8585s ०.90 ० सेकेन्ड 1.05s १.१० सेकेन्ड १.२ss १.२ss
टा आर्मेचर समय समाप्ति। ०.००7s 0.0073s ०.००7s ०.०० s सेकेन्ड ०.०११ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.०3 सेकेन्ड ०.११18s

60Hz @ 440V 274S1 274S2 274S3 274S4 274S5 274S6 274S7 274S8
Kcc सर्ट सर्कीट अनुपात ०.8888 ०..4२ ०..474 ०..4२२ ०..4२ ०..4१ ०.40404 ०.4444
Xd DIR। अक्ष सिंच्रोनोस २.88 २.360० २.११० २.370० २.350० २.3। ० २.475। २.90 3
X'd DIR। अक्ष ट्रान्जिएन्ट ०.२२ ०.२०० ०.90 ० ०.२०० ०.95 ०.90 ० ०.553 ०.3636
X "d DIR। अक्ष सब्सर्जेन्ट ०.55 ०.4040० ०.3030० ०.3030० ०.3535 ०.3030० ०.०। ० ०.०। ०
Xq क्वाड। अक्ष प्रतिक्रिया १.4848 १.3। ० १.380० १.430० १.40०5 १.4१० १.१२6 १.२ 8।
X "q क्वाड। अक्ष सब्सर्जेन्ट ०.२१ ०.२०० ०.6060० ०.90 ० ०.7575 ०.8080० ०.१२ ०.556
X2 नकारात्मक अनुक्रम ०.88 ०.6060० ०.4040० ०.5050० ०.5050० ०.5050० ०.१० ०.१२
X0 शून्य अनुक्रम ०.११ ०.० 8। ०.95। ० ०.०। ० ०.०70० ०.०60० ०.०45 ०.०२
T'd ट्रान्जिएन्ट समय कन्स्टेट। ०.०२ .s ०.31११ सेकेन्ड 0.032s ०.०35s ०.०। ०s ०.4242२ सेकेन्ड ०.०45 ०.०। एस
T ”d SUB-TRANS TIME CONST। ०.००१ सेकेन्ड ०.०१ सेकेन्ड ०.०१ सेकेन्ड ०.०११ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.०१15 सेकेन्ड ००२ सेकेन्ड
T'do OC FIELD TONTON CONST। ०.8 सेकेन्ड ०.8585s ०.8585s ०.90 ० सेकेन्ड 1.05s १.१० सेकेन्ड १.२ss १.२ss
टा आर्मेचर समय समाप्ति। ०.००7s 0.0073s ०.००7s ०.०० s सेकेन्ड ०.०११ सेकेन्ड ०.११२ सेकेन्ड ०.०3 सेकेन्ड ०.११18s

5 (1)

5 (4)

नोट: यस सूचीमा देखाइएको उत्पादन र सामग्री, कुनै पनि समयमा, पछिल्लो टेक्नोलॉजिकल अनुसरण गर्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ
विकास, डिजाइन सुधार वा उपयोगको सर्तहरू परिवर्तन। तिनीहरूको विवरण कुनै पनि हालतमा संलग्न हुन सक्दैन
ल्यान्डटप दायित्व

5 (3)

5 (2)

नोट: यस सूचीमा देखाइएको उत्पादन र सामग्री, कुनै पनि समयमा, पछिल्लो टेक्नोलॉजिकल अनुसरण गर्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ
विकास, डिजाइन सुधार वा उपयोगको सर्तहरू परिवर्तन। तिनीहरूको विवरण कुनै पनि हालतमा संलग्न हुन सक्दैन
ल्यान्डटप दायित्व

5 (5)

5 (6)

नोट: यस सूचीमा देखाइएको उत्पादन र सामग्री, कुनै पनि समयमा, पछिल्लो टेक्नोलॉजिकल अनुसरण गर्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ
developm-ents, डिजाइन सुधार गर्नुहोस् वा उपयोगको सर्तहरू परिवर्तन गर्नुहोस्। तिनीहरूको विवरण कुनै पनि हालतमा संलग्न हुन सक्दैन
ल्यान्डटप दायित्व

औसत र माउन्टिंग डिमेन्सहरू

03


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

    तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्