हामीलाई अब कल गर्नुहोस्!

पर्किन्स इञ्जिन डीजल जेनरेटर सेट

छोटो वर्णन:

पर्किन्स इञ्जिन निर्माता विश्वमा उत्कृष्ट गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूको साथ परिचित छ। तिनीहरूको उत्पादनहरू धेरै स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्दछ जस्तै GG1105, YD / T505, ISO3046, ISO8528… आदि संयुक्त राज्य अमेरिका मापदण्ड EPA र CARB संग सम्झौता।
पर्किन्स डीजल इञ्जिन समाधानहरू १००० भन्दा बढी अग्रणी निर्माताहरू औद्योगिक, निर्माण, कृषि, सामग्री हस्तान्तरण, समुद्री र विद्युतीय उर्जा उत्पादन बजारहरू द्वारा विश्वास गरिन्छ।


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

निर्दिष्टीकरण

१.Perkins तपाईंको विश्वसनीय र सुरक्षा शक्ति
२. ठूलो ब्रान्डले उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू बनाउँछ
7.KK-१00०० केडब्ल्यू
Open. खुला प्रकार, मौन प्रकार

पर्किन्स डीजल जेनरेटर

१. ईञ्जिन पार्टनर: पर्किन्स, कमिन्स, भोल्भो, डुसान, श Shang्गचई, ...
२. अल्टरनेटर पार्टनर: ल्यान्डटप, स्ट्यामफोर्ड, लेरोय सोमर…
High. उच्च प्राविधिक परीक्षण सुविधा
Professional. व्यावसायिक गुण नियन्त्रण

डीजल जनरेटर पर्किन्स इञ्जिनसँग सेट गरियो

ईन्जिन: पर्किन्स

वैकल्पिक: ल्याण्डटप, स्ट्यामफोर्ड, Leroy सोमर आदि।

१.वाटर कूल्ड सिस्टरम
२. एसी phase चरण
Anti. एन्टी-कम्पन आइसोलेटरहरू
Br. ब्रशलेस, आत्म-उत्साहजनक,
Industrial. औद्योगिक र दूरसंचार पावर एप्लिकेसनमा राम्रो छ
6. विश्वसनीय र सुरक्षा शक्ति,
Control. नियन्त्रण प्यानेल: स्मार्टजेन, दीपसीया, ComAp

Genset प्रकार प्राइम पावर
H०HZ / १00००RPM
स्ट्यान्डबाइ पावर
H०HZ / १00००RPM
प्राइम पावर 60HZ / 1800RPM अतिरिक्त पावर 60HZ / 1800RPM ईन्जिन वैकल्पिक मौन जेनरेटर आकार
किलोवाट KVA किलोवाट KVA किलोवाट KVA किलोवाट KVA पर्किन्स ल्यान्डटप
LTP-P10 9 १० 9 ११ १० १२ 403A-11G1 LTP164S2 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P15 १० १२ 403A-15G1 LTP164S3 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P17 १२ २० 403A-15G2 LTP164S4 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P22 २० २२ 19 24 २१ 404A-22G1 LTP184S1 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P10 9 १० - - - - 403D-11G LTP164S2 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P10 - - - - 9 ११ १० १२ 403D-11G LTP164S2 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P15 १० १२ 403D-15G LTP164S3 १ 00 ०० * 3030० * ११30०
LTP-P22 २० २२ - - - - 404D-22G LTP184S1 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P22 - - - - 19 24 २१ 404D-22G LTP184S1 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P30 २२ 24 । 33 36 404D-22TG LTP184S2 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P72 65 57 76 67 84 1104A-44TG1 LTP224S4 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P88 । 64 70 88 । 73 १०० 1104A-44TG2 LTP224S5 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P89 । 64 89 १०० ११०4 सी -TAGTAG TAG1 LTP224S5 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P112 १०० 90 ११२ ११4 १०१ १२7 ११०C सी-44TAG TAG2 LTP274S1 २00०० * 1080 * १3030०
LTP-P150 १० १55 १२० १ 150० १२२ १2२ १55 १9। 1106A-70TG1 LTP274S3 २ 00 ०० * ११०० * १3030०
LTP-P165 १२० १ 150० १2२ १55 १55 १9। १ 150० १88 1106A-70TAG2 LTP274S4 २ 00 ०० * ११०० * १3030०
LTP-P200 १44 १० १० २०० १88 १ 197 १55 २१ 1106A-70TAG3 LTP274S5 २ 00 ०० * ११०० * १3030०
LTP-P220 १० २०० १66 220 - - - - 1106A-70TAG4 LTP274S6 00२०० * ११०० * १3030०
LTP-P33 24 । 33 35 38 1103A-33G LTP184S3 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P50 36 45 43 53 47 59 1103A-33TG1 LTP224S2 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P66 48 53 66 । 55 68 75 1103A-33TG2 LTP224S3 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P33 24 । 33 35 38 1103A-33G LTP184S3 २२50० * 3030० * ११30०
LTP-P50 36 45 43 53 47 59 1103A-33TG1 LTP224S2 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P66 48 53 66 । 55 68 75 1103A-33TG2 LTP224S3 २5050० * 1080 * १00००
LTP-P260 १। 185 २1१ २०6 २77 198 २88 २१8 २33 1506A-E88TAG2 LTP274S7 00 36०० * १२०० * १5050०
LTP-P280 २०6 २77 २२6 २2२ २2२ २ 0 ० २66 20२० 1506A-E88TAG3 LTP314S2 000००० * १00०० * २१20
LTP-P340 246 8०8 २0० 7 337 २2२ 2 35२ 2१२ 9 38 1506A-E88TAG5 LTP314S3 000००० * १00०० * २१००
LTP-P400 २0० । 350० 20२० 400 20२० 400 । 350० 8 438 2206C-E13 TAG2 LTP314S5 50 4350० * १3030० * २२30०
LTP-P450 20२० 400 । 360० 5050० 20२० 400 । 350० 8 438 2206C-E13 TAG3 LTP314S7 50 4350० * १3030० * २२30०
LTP-P500 4 364 5 455 400 ०० 400 ०० 5050० 3 563 2506C-E15 TAG1 LTP354S1 10२१० * १3030० * २२30०
LTP-P550 400 ०० 4040० 5050० 400 ०० 5050० 3 563 2506C-E15 TAG2 LTP354S2 4510 * १8080० * २२50०
LTP-P650 33 1 1 १ 20२० 5050० ०० 25२। 5050० 7 687 2806C-E18TAG1A LTP354S5 4510 * १8080० * २२50०
LTP-P700 20२० 5050० 6060० 700 ०० 25२। 5050० 7 687 2806A-E18TAG2 LTP354S7 4510 * १8080० * २२50०
LTP-P200 १० २०० १66 220 १० २२5 २०० २० 1206A-E70TTAG1 LTP274S6 00 36०० * १२०० * १5050०
LTP-P250 १44 २0० २०० २० १० २२5 २०० २० 1206A-E70T TAG2 LTP274S7 00 36०० * १२०० * १5050०
LTP-P275 २०० २० 220 २55 १० २२5 २०० २० 1206A-E70TTAG3 LTP274S8 40001400 * 2120
LTP-P220 १० २०० १66 220 १० २२5 २०० २० 1206D-E70TTAG1 LTP274S6 00 36०० * १२०० * १5050०
LTP-P250 १44 २0० २०० २० १० २२5 २०० २० 1206D-E70T TAG2 LTP274S7 00 36०० * १२०० * १5050०
LTP-P275 २०० २० 220 २55 १० २२5 २०० २० 1206D-E70TTAG3 LTP274S8 40001400 * 2120
LTP-P820 600 5050० 656 821 - - - - 4006-23 TAG2A LTP404S1 आईएसओ २० जीपी
LTP-P820 600 5050० 656 821 600 5050० 6060० 25२ 4006-23 TAG2A LTP404S1 आईएसओ २० जीपी
LTP-P890 4040० 800 18१ 898 9 9 84 5 755 44 .44 4006-23 TAG3A LTP404S2 आईएसओ २० जीपी
LTP-P1000 8२8 11 ११ 2०२ १००२ - - - - 4008 TAG1A LTP404S3 आईएसओ २० जीपी
LTP-P1125 18१ १०२२ 900 ११२25 - - - - 4008 TAG2A LTP404S4 आईएसओ २० जीपी
LTP-P1125 18१ १०२२ 900 ११२25 1०१ १००१ 3 883 ११०3 8००8 TAG2 LTP404S4 आईएसओ २० जीपी
LTP-P1250 900 ११२25 १००० १२50० - - - - 4008-30 TAG3 LTP404S5 आईएसओ २० जीपी
LTP-P1385 १००० १२50० ११०० १8585 - - - - 4012-46TWG2A LTP404S6 आईएसओ GP०GP
LTP-P1385 १००० १२50० ११०० १8585 १००० १२50० ११०० १8585 4012-46TWG2A LTP404S6 आईएसओ GP०GP
LTP-P1500 ११०० १5050० १२०० १00०० ११०० १5050० १२०० १00०० 4012-46TWG3A LTP404S7 आईएसओ GP०GP
LTP-P1650 १२०० १00०० १20२० १5050० - - - - 12०१-4--46 TAG2A LTP404S8 आईएसओ GP०GP
LTP-P1650 १२०० १00०० १20२० १5050० १२०० १00०० १20२० १5050० 12०१-4--46 TAG2A LTP404S8 आईएसओ GP०GP
LTP-P1875 १5050० १10१० १00०० १7575 १5050० १00०० १00०० १8080० 12०१-4--46 TAG3A LTP454S3 आईएसओ GP०GP
LTP-P2000 १8080० १5050० १00०० २००० - - - - 16०१TAG TAG1A आईएसओ GP०GP
LTP-P2250 १00०० २००० १00०० २२50० - - - - 16०१TAG TAG2A आईएसओ GP०GP
LTP-P2250 १00०० २००० १00०० २२50० - - - - 4016-61TRG2 आईएसओ GP०GP
LTP-P2500 १00०० २२50० २००० २00०० - - - - 4016-61TRG3 आईएसओ GP०GP
अधिक जानकारीको लागि परामर्श गर्न स्वागत छ, धन्यवाद।

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

    तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:

    तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्